Produkter Tjenester Meny
Fire VB Rørleggere ser ut mot et fjell

Våre teneste

Oppussing av bad

Er badet ditt gammalt og slitt - kanskje du har hatt skadar og det trengs utbetringar? Ta kontakt, vi tar oss av heile jobben!

  1. Vi kjem heim til deg for å sjå på badet – saman finn vi ut kva du treng og kva som er praktisk mulig. Vi går gjennom kva som må gjerast og kva du kan gjere sjølv.
  2. Ei kort tid etter vil du få eit komplett tilbod frå oss, med forslag til løysingar og tredimensjonale teikningar som viser kor flott badet ditt kan bli. Du får ein pris, som er fast og omfattar snekker, murar, rørleggar og elektrikar.
  3. Dersom du aksepterer tilbodet, avtaler vi tid for start og ferdigstilling.
  4. Den dagen vi har avtalt at vi er ferdig, ryddar vi ut etter oss og du får ein 10 års garanti på fuktskadar, og vedlikehaldsinformasjon for dine nye produkt.

Service

Behov for service eller en enkel reparasjon? Vi har alt av utstyr til å utføre både små og store oppdrag.  

Når du ringer vår vakttelefon blir du møtt av en av våre erfarne medarbeidere som vil vurdere din situasjon. Du får akutthjelp over telefon, og kan gjøre avtale for neste dag. Dette er ofte tilstrekkelig og det vil spare deg for unødige kostnader. Ved behov rykker vi ut og hjelper deg.

Ta kontakt med oss så løser vi dine behov!

Drift og vedlikehold

Ved alle våre prosjekter lager vi drifts og vedlikeholdsinstrukser på sanitæranlegg. Dette skal være et hjelpemiddel for deg som kunde til å ha en oversikt over hvilke produkter som er montert hvor i huset ditt og hvordan du skal etterse dette.

I tillegg til produkt og vedlikeholdsinformasjon legger vi med tegninger over ute anlegg, bunnledninger, opplegg og varmeanlegg. Da har du full kontroll over det meste ved eventuelle påbygginger, reklamasjonsspørsmål og ved utførelse av service på dine anlegg.

Varme og energi

I dag er mer enn halvparten av energibehovet i boligen din knyttet til oppvarming. Energibruken i Norge øker stadig, og vi må derfor utnytte ressursene mer effektivt. Flere og flere har fått øynene opp for alle fordeler med vannbåren varme og varmepumpe. Vi i Florø Rør har gjennom flere år bygget slike anlegg i store og små prosjekter.

Du er hjertelig velkommen til en uforpliktende prat og gjennomgang i vår butikk!

Vi er opptatt av at du som kunde skal få mest mulig informasjon og kunnskap om alternativ oppvarming slik at du har de beste forutsetninger for å ta et valg om vannbåren varme eller ikke. Det er så mange fordeler med installering av vannbåren varme at en nesten må spørre seg "tør du la være?"

Nybygg

Å bygge nytt hus er både spennende og utfordrende, og det er mye å ta hensyn til. La oss hjelpe deg til at byggeprosessen fører frem til drømmehjemmet!

Vi gir deg en fast pris, gjerne med forslag til løsninger og 3-dimensjonale tegninger for å vise hvor flott dere kan få det. Ofte er tilbudene som blir gitt, av standard utførelse. Hvis vi kommer tidlig inn i byggeprosessen, kan vi sammen med byggefirma gjøre endringer, og koordinere disse endringene.

Industri

Florø Rør AS leverer, monterer og vedlikeholder anlegg for industrien. Vi tar oppdrag innenfor prosess- og foredlingsindustrien, plastsveising for oppdrettsnæringen, trykkluftsanlegg, gassanlegg, kjøleanlegg, dampanlegg og sprinkleranlegg. Vi har et godt utrustet verksted for prefabrikkering og ulike mekaniske oppdrag.

Prosjekt og prosjektering

Florø Rør sitter med ansvarsrett for prosjektering og utførelse innen vårt fagområde. Hos oss tegner vi prosjektene selv. Det betyr at du kan få prosjektering, tegning, kalkulasjon og utførelse av anlegget på samme plassen. Vi kan være med og utforme, planlegger og kostnadsberegne prosjekter helt fra starten av.

  • Rehabilitering av VA-anlegget 
  • Legge vannledning
  • Prosjektering og utføre sanitæranlegg på nye boligprosjekter
  • Prosjektere og utføre varmeanlegg og sanitæranlegget 
  • Bygge store sprinkleranlegg

Vi har også serviceavtaler med de største bedriftene i Florø, som Ewos, Aker Yards, BB tekstil osv., hvor vi stiller vår kompetanse innen plast og stålsveising til disposisjon, samt ordinære rørleggertjenester.